www.ekogarden.com.pl

Bezpieczna firma – wyjściem jest technologia

Coraz bardziej dbamy o własną prywatność i zabezpieczeni tego, co posiadamy. Chcemy się najczęściej zabezpieczyć, przed ewentualnymi intruzami, którzy mogliby nas okraś, bądź też zrobić nam i naszym bliskim jakąś krzywdę. Jeżeli więc, zwykły obywatel, ma takie obawy i w domu montuje drzwi antywłamaniowe, bądź też zleca montaż systemu monitoringu, to o ile więcej obaw, ma przeciętny właściciel firmy i przedsiębiorstwa. Większy teren, to najczęściej i większa liczba pracowników, których poznanie, nie zawsze jest możliwe. Dodatkową trudnością jest to, że rzadko, kiedy ma się do czynienia z jednolitą charakterystyką firm. Obok bowiem zakładów przemysłowych i budowlanych, istnieją przecież szpitale, zakłady produkcyjne, hipermarkety, ośrodki wczasowe, banki z oddziałami, jak i wiele, wiele innych.

Wyjściem w takich sytuacjach jest nowoczesny nadzór, który potrafiłby rejestrować danego pracownika i to, gdzie aktualnie się znajduje. Taki też system, powinien zezwalać, bądź też nie pozwalać na wejście do konkretnych pomieszczeń. Każda, bowiem firma, ma bardzo często działy, do których jedni pracownicy powinni mieć dostęp, inni zaś nie. To z kolei, wymaga by zastosować montaż systemów kontroli dostępu. Dzięki temu, można uwzględnić poszczególne osoby w firmie, przydzielając im odpowiedni poziom. Czynnikiem decydującym jest najczęściej zaufanie, jak posiadane kompetencje. Wpływ może mieć również hierarchia w danej firmie. Wynika to najczęściej z takich powodów jak:

- zachowania tajemnicy firmy,

- bezpieczeństwa danych,

- bezpieczeństwa osób,

- higieny pracy (część zakładów, głównie produkcyjnych wymaga by na danym etapie produkcji zachować wyższe standardy czystości),

- obecności dużych sum pieniędzy,

- obecność urządzeń służących monitoringu obiektu i jego zabezpieczeń,

- pomieszczenia są przeznaczone tylko do użytku prywatnego.

W takich przypadkach, na terenie obiektu umieszcza się odpowiednie czytniki, zaś pracowników w urządzenia, które określają zakres dostępu do pomieszczeń. Tu też można znaleźć ogon wybór, gdyż pracownicy mogą być wyposażeni w karty, breloki jak również w kody, które należy wpisać na panelu. Jednak istnieją i bardziej zaawansowane czytniki, obejmujące dłonie, linie papilarne a nawet skanowanie oka. Im bardziej zaawansowany system kontroli, tym ważniejsze dane i przedmioty można zabezpieczać. Możemy być wówczas pewni, o bezpieczeństwie naszego mienia. Montażu takich systemów, powinna dokonać profesjonalna i rzetelna firma, która zachowa czynności w tajemnicy. Znając specyfikę obiektów, może ona wskazać, jak dodatkowo można zabezpieczyć dana przestrzeń i teren.